Zaměření pozemku

Zaměření pozemku - Jednoduché stavby jsou
>> bytové budovy, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, mají jedno nadzemní podlaží mohou mít i jedno podzemní podlaží a podkroví
>> stavby pro individuální rekreaci
>> přízemní stavby a stavby zařízení staveniště, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a výšku 15 m
>> opěrné zdi
>> podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 6 mDrobné stavby jsou stavby, které mají doplňkovou funkci pro hlavní stavbu (např. Pro stavbu na bydlení, pro stavbu občanského vybavení, pro stavbu na výrobu a skladování, pro stavbu na individuální rekreaci) a které nemohou podstatně ovlivnit životní prostředí, a to
>> přízemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 25 m2 a výška 5 m, například kůlny, prádelny, letní kuchyně, přístřešky, zařízení pro nádoby na odpadky, stavby pro chov drobného zvířectva, sauny, úschovny kol a dětských kočárků, čekárny a stavby sportovních zařízení
>> podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 25 m2 a hloubka 3 m, například sklepy, žumpy
Za drobné stavby se považují i
>> stavby organizací na lesní půdě sloužící k zajišťování lesní výroby a myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m, například sklady krmiva, nářadí nebo hnojiva
>> oplocení
>> přípojky staveb a pozemků na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci všech staveb a pozemků a připojení drobných staveb a pozemků na rozvodné sítě a kanalizaci hlavní stavby
>> nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, průchody přes chodníky a na sousední pozemky propusti apod.

želva suchozemská

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky

Inzerce

Čištění aut Praha

Čištění aut Praha