Geometrický plán

Geometrický plán - Změny v katastru nemovitostí nemohou rozhodnout o vlastnickém právu ani o předmětu vlastnictvíBěžní občané, často nemající ani znalosti ani zkušenosti v oblasti geodetického a kartografického práva, zapomínají, že ve vztahu k něčemu úplně jinému se používá terminologie - katastr nemovitostí, a ve vztahu k něčemu jinému - problematika vymezování nemovitostí. Tento způsob uvažování potvrzuje zákon ze 17. května 1989, Geodetický a kartografický zákon.Katastr nemovitostí a vlastnická právaJe třeba říci jasně: katastr nemovitostí, který je v kompetenci starosty a je promítnut do katastru nemovitostí a hypoték, neřeší věci související s vlastnickými právy.

Gemotrické plány

www.geodeticka-pohotovost.cz

 

želva suchozemská

Blog / Novinky