Geodetické práce

Geodetické práce - Provádíme geodetické a kartografické práce    geometrické plány pro všechny účely (majetkoprávní vypořádání, ke kolaudaci staveb, ke vybavení hypotéky atd.)
    polohopisné a výškopisné zaměření
    vytyčování vlastnických hranic
    vytyčování staveb
    GNSS (GPS) měření a vytyčování
    porealizačné zaměření objektů
    identifikace parcel
    pozemkové úpravy
    poradenství v oblasti geodézie a katastru nemovitostí

 

Více viz link: geodetické práce

želva suchozemská

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky

Inzerce

Čištění aut Praha

Čištění aut Praha